Comparacions amb imatges

Aquí hem agafat algunes de les imatges que ens van dir els entrevistats i les hem comparat amb imatges de la nostra època

Això es un cotxe de l’edat del 1990 mes o menys i l’hem tret de internet
Això es un cotxe al 2021i l’hem tret de internet
Nevera al 1970 mes o menys i l’hem tret de internet
Nevera al 2021 i l’hem tret de internet
Cine al 1942 i l’hem tret de internet
Cine al 2021 i l’hem tret de internet
Autobús al 1967 i l’hem tret de internet
Autobús al 2021 i l’hem tret de internet
Movil al 1983 i l’hem tret de internet
Movil al 2021 i l’hem tret de internet
Tele entre el 1960 i el 1970 mes o menys i l’hem tret de internet

Tele al 2021 i l’hem tret de internet
Radio al 1968 i l’hem tret de internet
Radio al 2021 i l’hem tret de internet